2015 | Verslag DAT november

Wethouder Van As wil woningen in de Gnephoek

“Willen we ook een in de toekomst aan de woonbehoefte blijven voldoen, dan zullen er nu plannen gemaakt moeten worden.” Daarover was wethouder Gerard van As duidelijk, tijdens de discussiemiddag over sociale huurwoningen van De Alphense Talkshow, afgelopen zaterdag. Zijn voorkeur was duidelijk: bouwen in de Gnephoek.

Deze uitspraak kwam naar aanleiding van de plannen die de gemeente en verhuurders als WonenCentraal aan het maken zijn om op korte termijn te gaan voorzien in de grote vraag naar goedkopere huurwoningen. Aansluitend op de vorige Talkshow was de eerste vraag: “Hoeveel statushouders hebben recht op een woning in Alphen aan den Rijn ?” Volgens wethouder Gerard van As komen er op deze manier in 2016 zo’n 350 nieuwe Alphenaren bij dus zijn er ongeveer 150 extra woningen nodig. Dit aantal zal de komende jaren mogelijk nog oplopen.

De discussie ging zaterdag niet alleen over de statushouders, maar vooral over het grote tekort aan betaalbare huurwoningen. Suzan Knipp van WonenCentraal gaf aan: “Op dit moment is er een gemiddelde wachttijd van 6,3 jaar voor een huurwoning. Afhankelijk van de soort woning en waar je wilt wonen is de wachttijd van 10 jaar voor een eengezinswoning tot 3 jaar voor een appartement in een minder gewilde buurt. Een deel van de wachttijden wordt veroorzaakt door scheefhuur.” “Ouderen kunnen niet meer doorstromen naar een bejaardentehuis,” vult Kees Slingerland (voorzitter Cliëntadviesraad Sociaal Domein) aan. Dit veroorzaakt een deel van het scheefhuren. Op dit moment is de scheefhuur bij WonenCentraal 24%, en dat mag 25% zijn. Zowel Suzan Knipp als Jan Blikman (vertegenwoordiger van huurders) gaven ook duidelijk aan dat scheefhuren niet erg hoeft te zijn. Volgen Blikman kan dit ook ten goede komen aan de buurt, want de variatie in de buurt wordt er groter door. Ook het publiek in Café Castellum droeg voorbeelden aan van problemen in de huursector. Duidelijk werd wel dat de gemeente flink gaat investeren in de sociale huursector ondanks dat er weinig financiële steun van het Rijk te verwachten is.

Gemiddeld worden er 600 woningen per jaar gebouwd. Van As en Knipp vulden elkaar aan: “Om het tekort op te vangen wordt Rijnzate omgebouwd tot kleine woningen. Als extra locaties wordt ook gedacht aan een schoollocatie, die niet meer gebruikt wordt, in de Ridderbuurt. Een nieuwbouwproject van 2 keer 24 studio’s komt bij de Kerkstraat en de Aarkade, wooneenheden van 35 m2 bij het station.” Als deze plannen doorgaan is de gemeente in 2019 uitgebouwd. Daarom moet er, volgens Van As, nu al worden gezocht naar een nieuwe woonlocatie. Wat hem betreft wordt dit dus de Gnephoek.

d.d. 28 november 2015

Fotograaf: Raymond Geertsen Fotografie