2016 | Verslag DAT november

Gebrek aan regie door de gemeente hoofdoorzaak problemen Oude Rijn

Afgelopen zaterdag stond de Oude Rijn centraal bij De Alphense Talkshow. Het werd een uur lang fel discussiëren over belangen en problemen rond het water, maar vooral over gebrek aan regie door de gemeente.

Aan het woord kwamen VVD Statenlid Frits Paymans, Wil Verschuur, gemeenteraadslid voor Beter Alphen, Frits de Vries namens Schuttevaer de belangenvereniging voor de binnenvaart en Machiel van der Schoot, die opkomt voor betere aanmeermogelijkheid voor bewoners.

Aan het begin van de middag spitste de discussie zich toe op de overlast van de openstaand bruggen. Zeker toen De Vries aangaf dat het voor de beroepsvervoerders goed geregeld was, was voor Verschuur de maat vol, zij vond de bestaande voorrangsregels voor schepen niet meer van deze tijd. De uitleg van De Vries over de voordelen van transport over het water, één boot bespaart minstens 20 vrachtwagen in de file, mochten daarbij niet baten. Paymans gaf de problematiek aan met de verschillende eigenaren van de bruggen: gemeente en provincie en de botsende belangen van het wegverkeer en het scheepsverkeer. Daarop kwamen verschillende alternatieven voorbij, zoals het omleggen van de Rijn en het aanleggen van tunnels onder de Rijn door, maar ook praktische oplossingen als geen pleziervaart in de spits en schepen vaste doorvaarttijden geven. Dit laatste zou wel tot grote schade voor de vervoerders leiden.  Beslissend hierbij is de stem van de provincie, daar liet Paymans geen twijfel over, overigens gaf hij wel aan dat hij niet blij was met de huidige wet- en regelgeving, maar dat hij zich neer heeft moeten leggen bij een meerderheid in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Wat in ieder geval duidelijk werd is dat de beroepsvervoerders zich beter in de provincie hebben geroerd dan de eigenaren van plezierboten. Zij zijn minder georganiseerd en hadden meer steun verwacht van de gemeente Alphen. Allen waren het er over eens dat de bruggen nu veel langer openstaan dan eigenlijk nodig is en dat er voldoende technische middelen zijn om dit vlotter te laten verlopen.

Het tweede deel van de discussie ging over het aantal aanlegplaatsen in de Oude Rijn. Mede door de veiligheidszones en de smalle stukken water in het centrum van Alphen, is daar nergens meer ruimte voor de pleziervaart om even aan te leggen, zelfs niet achter de eigen woning. Van der Schoot heeft daarover verschillende keren bot gevangen bij de provincie. De reacties van de ambtenaren vond hij meer een vorm van burgers pesten. Zo ver wilde Paymans niet gaan, maar hij vindt het standpunt van de provincie wel te rigide, immers de wetgeving is ontstaan in een tijd dat er nog kerosineschepen door het centrum van Alphen voeren.  Ook in deze discussie werd een gemis aan regie vanuit de gemeente Alphen ervaren, wethouder Hoekstra moet zich beter laten informeren door de bevolking en bij de provincie opkomen voor hun belangen, maar daarvoor zal hij eerst de verschillende belanghebbenden dichter bij elkaar moeten brengen. Een idee uit het publiek om de pleziervaart meer belasting te laten betalen om zo betere aanlegplaatsen te kunnen realiseren kon op weinig steun rekenen. De Rijnhaven als aanlegplaats voor de pleziervaart kreeg meer steun.

De muziek van deze DAT werd zaterdag verzorgd door Marije Verhoef, die dankzij een technisch mankement aan de microfoons uitgebreid de gelegenheid kreeg om het publiek van haar stem en gitaarspel te laten genieten.