2016 | Verslag DAT mei

Ed de Leest: “Ik was klaar voor een nieuwe job”.

Na 8 jaar keert Ed de Leest terug in Alphen en wederom als wethouder. Voor hem was dit een unieke kans en hij heeft ook niet lang na hoeven denken over deze beslissing. Ook Remco Pielstroom heeft zijn werkterrein sinds kort weer naar Alphen verlegd. Hij is sinds begin dit jaar de nieuwe directeur van de zwembaden in Alphen en heeft daarmee de organisatie overgenomen van Sportspectrum. Voor beide geldt, dat zij samenwerking met andere partijen en groepering als de sleutel voor toekomstig succes aangeven.

Terugblikken naar het verleden doen beide heren met enige voorzichtigheid. Pielstroom benadrukt het veranderingsproces waar de organisatie nu al in zit en de veranderingen waar ze momenteel mee bezig zijn. Eén daarvan, een terugkeer van een vorm van schoolzwemmen, vond zeker ook gehoor bij De Leest. In zijn vorige raadsperiode was hij immers een warm bepleiter van het schoolzwemmen geweest. Over de problemen die er bij de vorige zwembadbeheerder waren wil Pielstroom geen oordeel geven. Met trots vertelt hij van zijn vorige werk als zwembaddirecteur in Bussum. Daar zijn zij in 2014 zwembad van het jaar geworden en voorzichtig durft hij daar ook al aan te denken voor Alphen aan den Rijn. Plannen heeft hij genoeg, zeker voor Aquarijn, wat, aldus Pielstroom, nu niet veel meer is dan een vierkante bak water. Hij ziet juist daar mogelijkheden in het combineren van verschillende functies, zoals buitenschoolse opvang, horeca of zelf een beperkte bibliotheek.

Ook De Leest waagt zich nu nog niet aan een oordeel over de dossiers die voor hem liggen. Zeker het SWA-dossier, waar zijn voorganger over gestruikeld is, vraagt nog veel inlezen en bespreken.  Hij wil zo snel mogelijk in gesprek met alle betrokkenen en dat hij daar niet alleen zo over denkt, bleek wel uit de aanwezigheid van Herman Frankes, directeur van de SWA. Zelf wil hij snel van Spijkenisse naar Alphen verhuizen. Hij vertrekt met goede herinneringen aan Spijkenisse en beschrijft zijn werk als ambtenaar als een leerzame tijd. Als geboren Alphenaar is hij merkbaar blij dat hij weer terug kan keren naar zijn stad. Onverwacht kwam het telefoontje van de D’66-fractie overigens wel. Hij had zelf verwacht dat raadslid Inge Prins het stokje van Stegeman zou overnemen, maar toen hem de vraag werd voorgelegd hoefde hij er niet lang over na te denken. Hij was klaar voor een nieuwe uitdaging.

Na de pauze was er ook nog aandacht voor twee grote activiteiten die De Alphense Talkshow aan het organiseren is. Op vrijdagavond 10 juni houden ze in het stadskantoor een debattoernooi voor inwoners van de gemeente. Teams van drie kunnen zich daarvoor opgeven bij de redactie van DAT en inmiddels zijn er ook al een flink aantal uitnodigingen verstuurd. Het is de eerste keer dat DAT zo’n toernooi organiseert, maar bij voldoende belangstelling is er wel de hoop dat er een traditie uit voortvloeit. Het straatmuzikantenfestival van DAT begint inmiddels al aardig een traditie te worden. Dit jaar wordt het op zaterdag 27 augustus gehouden. Verschillende groepen en artiesten hebben zich al  aangemeld, maar er is nog ruimte over voor muzikanten die zich in de openlucht willen laten zien. Studio Alphen heeft zijn medewerking voor beide activiteiten toegezegd.