2016 | Verslag DAT 2 april

Gratis parkeren lost niets op

Afgelopen zaterdag werd in De Alphense Talkshow gediscussieerd over het parkeren in het centrum. En hoewel iedereen het er over eens was dat er naar verandering gekeken moet worden, bleek gratis parkeren toch niet de oplossing.

Gerrit Willems (inwoner stadshart) begon met de opmerking, dat hij weliswaar een eigen parkeerplek heeft maar dat zijn bezoekers vaak niet vlakbij kunnen parkeren. Bij gratis parkeren, wordt dit probleem alleen maar groter. De mensen die in het centrum werken zullen  de beste plekken als eerste in beslag nemen. De consument is dan aangewezen op een plek verder buiten het centrum. André de Jeu (raadslid New  Elan) vulde aan dat vrij parkeren niet zorgt voor meer bezoekers. Volgens een onderzoek  is de consument bereid om € 1,50 meer te betalen om dichter bij het centrum te parkeren. Wat belangrijker is, is de beschikbaarheid van parkeerplekken en de aantrekkelijkheid van het centrum om daar naar toe te gaan.

Rens Belt (Drogisterij De Hazalaar) is het ermee eens dat gratis parkeren niet de oplossing is. Hij geeft aan dat de verhouding tussen betaald parkeren (€ 3,–) en het verzenden van producten  (€ 5,–) te klein is. Belt pleit dan ook voor een meer gedifferentieerde parkeertarief. Bijvoorbeeld het eerste uur een gereduceerd tarief en dan een opbouw.

Bij gratis parkeren moet  de gemeente veel geld bijleggen om de parkeerplekken te bekostigen. Om een deel van deze kosten door de winkeliers te laten betalen vindt Belt geen goed idee. Hij vertelt dat de huren nog te hoog zijn in verhouding met het economisch klimaat en aangezien dit nooit aan de orde is geweest , is dit niet begroot in het ondernemingsplan.

Willems opperde dat de BOA’s  (parkeerhandhaving) veel geld kosten en bij gratis parkeren zijn zij niet meer nodig. De Jeu bevestigde dat de BOA’s  veel geld kosten, maar hij verwacht dat zonder de BOA’s er teveel buiten de parkeervakken wordt geparkeerd. Belt stelde voor om de huidige camera’s te gebruiken voor kentekenregistratie. Deze  kunnen gebruikt worden om digitaal te controleren of een automobilist betaalt en als er dan een gedifferentieerd parkeertarief is,  wordt het aantrekkelijker voor de consument om te parkeren en spaart de gemeente geld uit. Of internetparkeren werkelijk de oplossing wordt, zal de toekomst uitwijzen.

Alle 3 debaters waren van mening dat de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum niet of nauwelijks afhankelijk is van het gratis parkeren, maar vooral van de kwaliteit van het winkelaanbod en voorzieningen.

Foto zijn gemaakt door: Raymond Geertsen Fotografie