Verslag De Alphense Talkshow van zaterdag 2 februari 2019 over Duurzaamheid, Energie en Klimaat

cropped-dat-de-alphense-talkshow-2-februari-2019-28.jpgVerslag door Korsjan Punt

Zaterdag 2 februari jl. vond de Alphense Talkshow plaats in Parkvilla over het onderwerp ‘Duurzaamheid, Energie en Klimaat’. 4 deskundige tafelgasten lieten hun licht schijnen over dit onderwerp. Te weten: Ad Faasse (duurzaamheidsspecialist), Eltjo Bos (Waterstof deskundige), Machiel van der Schoot (ondernemer) en Erwin van Rijnberk (manager vastgoed Woonforte). De presentatie deze middag was in handen van Astrid Korevaar en Ina de Jong. De live muziek deze middag werd verzorgd door het Alphense gelegenheidsduo Ray & Marcel van Boys Be Quiet. De opkomst deze middag was hoog, met zo’n 35 bezoekers.

Na het voorstelrondje van de tafelgasten wordt de eerste vraag gesteld over een duurzaamheidsproject van Woonforte aan de Concertweg. We praten over 11 nieuwe huurwoningen, zogenaamde ‘nul op de meter woningen’. Met een huur van 720 Euro per maand. Helemaal voorzien van zonnepanelen en uitstekend geïsoleerd. De woningen zijn voorzien van warmtepompen en warmte terugwinningsystemen. Machiel van der Schoot noemt vervolgens cijfers van ons nationaal energiegebruik. Waarbij hij aangeeft dat alle kleine beetjes een klein beetje helpen. Eltjo Bos vraagt aandacht voor de energieopwekking in Thorium reactoren. Waarom wordt dat in Nederland niet toegepast vraagt hij zich af. Voordeel is de afwezigheid van CO2 uitstoot. De energiebron van de toekomst, kernfusie, laat al een hele tijd op zich wachten (al 50 jaar). Van der Schoot betwijfelt of opwekking van energie met Thorium reactoren de oplossing is, maar bepleit wel om een alternatief voor de energieopwekking met fossiele brandstoffen te zoeken. Kernenergie vindt hij geen duurzame oplossing. Faasse bepleit het gebruik van alternatieve energiebronnen zoals wind en oppervlakte / zeewater. Een energie monosysteem is niet wenselijk, hij pleit voor een mix aan energieopwekkingsvormen.  Lees verder

Verslag De Alphense Talkshow | 5 januari 2019

De Alphense Talkshow - 5 januari 2019

De Alphense Talkshow – 5 januari 2019

Ouders moeten kinderen op gaan voeden voor acceptatie andere geaardheid

Voorlichting op scholen wordt als belangrijkste punt genoemd in De Alphense Talkshow van afgelopen zaterdag 5 januari, die over Alphen aan den Rijn als Regenboogstad gaat.

Wethouder Han de Jager moet nog een actieplan schrijven. De Alphense Talkshow praat met betrokkenen over hun ideeën.

In een goed gevulde foyer van Parkvilla zitten de presentatoren Ben Prins en Gerrit Willems aan tafel met vertegenwoordigers uit de politiek, welzijnswerk en de doelgroep LHBT.

Erik van Zuylen, fractielid van GroenLinks, is initiatiefnemer van de motie Alphen regenboogstad. Hij is benaderd door Esther Thesing, wijkcoach bij Tom in de buurt of zoiets mogelijk zou zijn. Nu moet er dus invulling aan gegeven worden, waarbij Erik de overige tafelgasten Janette Bosgraaf en Arno Klos uitnodigt om hierover mee te denken. Deze laatstgenoemden behoren tot de LHBT doelgroep.
Lees verder

Verslag De Alphense Talkshow van zaterdag 1 december 2018 | Arbeidsmigranten in Alphen aan den Rijn

Het verslag van De Alphense Talkshow van zaterdag 1 december jl. Onderwerp was arbeidsmigratie in Alphen aan den Rijn. Het verslag is deze keer verzorgd door Karen Langerak

Het onderwerp van De Alphense Talkshow op zaterdag 1 december, ging over de arbeidsmigranten in Alphen aan den Rijn. Plaats van handeling was het foyer van Parkvilla. Gerrit Willems was de presentator en hij had de volgende gasten aan tafel:

– Caroline Blom- de Ruiter; Fractievoorzitter van de Christen Unie in Alphen aan den Rijn en beleidsadviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt bij Transport en Logistiek Nederland.

– Leo Maat; Wethouder van Groen Links en verantwoordelijk voor Duurzaamheid, Cultuur en Arbeidsmigratie.

– Danuta Galuszka- de Jong; Maatschappelijk betrokken en is van oorsprong Poolse.

– René van Lint; Directeur Van Lint BV. Plants en More uit Boskoop, een boomkwekerij bedrijf met arbeidsmigranten aan het werk.

Voor het werk dat arbeidsmigranten (Lees voornamelijk Polen doen) zijn geen Nederlanders te vinden. Er is dus geen sprake van verdringing op de arbeidsmarkt. Vanuit het publiek de opmerking dat de lonen te laag zijn om mensen uit de bijstand te krijgen, die misschien ook het werk zouden kunnen doen. Werkgevers proberen een zo goed mogelijk werk- en privé milieu te creëren, want dan zijn de werknemers gelukkig en dat zie je terug in de motivatie om te werken. Arbeidsmigranten kennen over het algemeen geen 9 tot 5 mentaliteit en zijn dus harde werkers. Goedkoper zijn ze niet voor de werkgevers, want deze hebben zich te houden aan de landelijke CAO.

Andere arbeidsmigranten zijn statushouders, maar daar speelt de taal een groter probleem, waardoor ze niet in het grote transport ingezet kunnen worden. Hiervoor moeten examens gedaan worden, maar als ze de taal niet begrijpen wordt het lastig. Ook hier spelen werkgevers op in om binnen het bedrijf de taal te leren. Wel worden statushouders ingezet als koeriers. Onder de Polen is ook vaak een taalprobleem, maar degene die langer in dienst zijn en de taal begrijpen, helpen dan mee om te tolken voor hen die nog niet zo ver zijn.

Een ander probleem is het in- en uitschrijven, dat de migranten geregistreerd staan bij de gemeente. Dit is een opmerking van iemand uit het publiek. Je leest vaak in de plaatselijk krant dat men vertrokken is zonder dat de overheid weet waarheen. Inschrijven gaat soms nog wel goed via de werkgever, maar het is niet duidelijk dat er ook weer uitgeschreven moet worden. Dit verdient dan ook meer aandacht vanuit de politiek.

Polen vertrekken momenteel massaal uit Engeland. Wordt er in Nederland daar wat van gemerkt? Nee, in Engeland wordt verwacht dat de economie slechter zal worden vanwege de Brexit, dus vertrekt men naar elders. In het vaderland trekt de economie juist aan. Dat zou nog wel een reden kunnen zijn voor vertrek uit Nederland.

Zijn Polen dronkenlappen, vechtersbazen en/of overlastgevers? Het is niet in de statistieken terug te vinden of het bij Polen erger is dan andere buitenlanders. De tegenvraag is daarom ook: Wordt er wel bij de huisvesting door werkgevers ook genoeg aangeboden voor vrijetijdsbesteding? Zoals bv een tafeltennistafel of biljart. Hierin zie je wel ook verschil tussen migranten die voor korte tijd hier zijn en hen die van plan zijn langer te blijven. In het laatste geval doen ze vaak ook vrijwilligerswerk bij kerk en/of vereniging.

De laatste vraag is of arbeidsmigranten een vloek of een zegen zijn. Volgens de mensen aan tafel voornamelijk een zegen. Commercieel gezien leveren ze aardig wat op voor de Nederlandse economie. Als ze vrijwilligerswerk doen dan leveren ze op cultureel gebied ook een bijdrage. Een van de panelleden vindt de vraag overbodig. Deze vraag wordt toch ook niet bij andere bevolkingsgroepen gesteld?

Wegens afwezigheid van de fotograaf, deze keer geen officiële foto’s van de show!

Karen Langerak

Verslag De Alphense Talkshow over het Openbaar Vervoer in Alphen aan den Rijn en omstreken | 3 november 2018

Afgelopen zaterdag, 3 november, vond er weer een De Alphense Talkshow plaats, het onderwerp (Openbaar Vervoer in Alphen aan den Rijn en omstreken) leverde een boeiende, levendige en discussie op. De presentatie deze middag was in de vertrouwde handen van Gerrit Willems en Ben Prins. De livemuziek werd verzorgd door een jong Alphens talent: Kellie van Eendenburg, van de Nieuwe Muziekschool Alphen (NMSA), ze zingt en begeleidt zichzelf daarbij op gitaar en piano. In de foyer van Parkvilla, kwamen zo’n 30 belangstellenden luisteren en debatteren deze middag.

De 4 gasten aan tafel zijn: Marjanne Orbons-Meijering, oud voorzitter Alphens Platform Gehandicaptenbeleid en ervaringsdeskundige met o.a. speciaal (taxi)-vervoer; Wilke Ruiter van reizigersvereniging Rover in de regio Leiden – Alphen aan den Rijn; Berend Potjer, Statenlid Groen Links, met Openbaar Vervoer (OV) in zijn portefeuille en Arno van Kempen, wethouder in Teylingen en portefeuillehouder (bestuurder) verkeer en vervoer in de regio Holland Rijnland (waaronder Alphen aan den Rijn ook valt).

Lees verder

Verslag De Alphense Talkshow | 01-09-2018

Heeft Kunst & Cultuur een toekomst in Alphen aan den Rijn? 

De Alphense Talkshow trapt het nieuwe seizoen 2018/2019 af.

Afgelopen zaterdag organiseerde De Alphense Talkshow het eerste debat van het nieuwe seizoen op hun nieuwe thuislocatie, de foyer van Parkvilla in Park Rijnstroom te Alphen aan den Rijn. Het thema was: Heeft kunst en cultuur een toekomst in Alphen aan den Rijn? Met een opkomst van ongeveer 30 belangstellenden was de zaal goed gevuld.

De presentatoren Ina de Jong en Gerrit Willems gingen het gesprek aan met: Monica Leuring – directeur Parkvilla; Jan van Rijn – fotograaf en oud-voorzitter Sta-Art; Machiel van der Schoot – ondernemer en betrokken bij verschillende cultuuractiviteiten in de gemeente; Arne Maletzky – betrokken bij Productiehuis Alphen (PA), acteur en docent.

De Atlas voor Gemeenten bracht in mei een rapport uit waarin het kunst en cultuuraanbod in de 50 grootste gemeenten met elkaar werden vergeleken. Alphen eindigde op een 47ste plaats. Lees verder