Verslag De Alphense Talkshow van zaterdag 2 februari 2019 over Duurzaamheid, Energie en Klimaat

cropped-dat-de-alphense-talkshow-2-februari-2019-28.jpgVerslag door Korsjan Punt

Zaterdag 2 februari jl. vond de Alphense Talkshow plaats in Parkvilla over het onderwerp ‘Duurzaamheid, Energie en Klimaat’. 4 deskundige tafelgasten lieten hun licht schijnen over dit onderwerp. Te weten: Ad Faasse (duurzaamheidsspecialist), Eltjo Bos (Waterstof deskundige), Machiel van der Schoot (ondernemer) en Erwin van Rijnberk (manager vastgoed Woonforte). De presentatie deze middag was in handen van Astrid Korevaar en Ina de Jong. De live muziek deze middag werd verzorgd door het Alphense gelegenheidsduo Ray & Marcel van Boys Be Quiet. De opkomst deze middag was hoog, met zo’n 35 bezoekers.

Na het voorstelrondje van de tafelgasten wordt de eerste vraag gesteld over een duurzaamheidsproject van Woonforte aan de Concertweg. We praten over 11 nieuwe huurwoningen, zogenaamde ‘nul op de meter woningen’. Met een huur van 720 Euro per maand. Helemaal voorzien van zonnepanelen en uitstekend geïsoleerd. De woningen zijn voorzien van warmtepompen en warmte terugwinningsystemen. Machiel van der Schoot noemt vervolgens cijfers van ons nationaal energiegebruik. Waarbij hij aangeeft dat alle kleine beetjes een klein beetje helpen. Eltjo Bos vraagt aandacht voor de energieopwekking in Thorium reactoren. Waarom wordt dat in Nederland niet toegepast vraagt hij zich af. Voordeel is de afwezigheid van CO2 uitstoot. De energiebron van de toekomst, kernfusie, laat al een hele tijd op zich wachten (al 50 jaar). Van der Schoot betwijfelt of opwekking van energie met Thorium reactoren de oplossing is, maar bepleit wel om een alternatief voor de energieopwekking met fossiele brandstoffen te zoeken. Kernenergie vindt hij geen duurzame oplossing. Faasse bepleit het gebruik van alternatieve energiebronnen zoals wind en oppervlakte / zeewater. Een energie monosysteem is niet wenselijk, hij pleit voor een mix aan energieopwekkingsvormen. 

Na deze discussie over de landelijke voorzieningen komt de lokale situatie in Alphen aan de orde. Er wordt al gebruik gemaakt van zonne-energie. Ook biogas wordt ingezet, ook energieopwekking door gebruik te maken van de Rijn noemt hij, voor koeling van gebouwen. Een andere vorm van energiebesparing is elektrisch rijden. De vraag is of dat technisch haalbaar is. Bij Woonforte speelt dat onderwerp nog niet beaamt Van Rijnberk, wij focussen ons primair op energiebesparing in de woningen. We moeten onderscheid maken tussen de korte en lange termijn van onze energieopwekking. Nog een ander project is van het Hoogheemraadschap ‘Blue Energy’ Dat alternatief past goed in de door Faasse bepleite energiemix. We moeten het wel allemaal in perspectief zien zegt Van der Schoot, we verbruiken in Nederland jaarlijks 3000 Petajoules aan energie. Een gigantische hoeveelheid. Het percentage duurzame energie wat we met elkaar verbruiken bedraagt nog geen 10% van die hoeveelheid. 20% van die hoeveelheid wordt door huishoudens verbruikt. Voor 100% duurzame opwekking van energie zijn onrealistisch grote windparken op zee noodzakelijk. Die toekomstige energieverbruiken zitten voor een deel in besparingen, en een veranderende maatschappij waarbij ‘autodelen’ wordt genoemd. En een duurzaam leven leiden. Van der Schoot verwacht dat er een soort van nationaal deltaplan nodig is met een grootte van 200 – 300 miljard Euro. Vanuit de zaal de reactie om niet nationaal maar mondiaal te kijken bij het zoeken naar oplossingen. Faasse is het met van der Schoot eens dat we zelf de regie moeten nemen bij het opwekken van onze energie. We moeten niet afhankelijk zijn van externe factoren, maar onze eigen kennis benutten voor de energieopwekking. De daarvoor ontwikkelde innovatieve technologie kunnen we weer exporteren naar het buitenland. Bos noemt en bepleit het gebruik van waterstof. Na de pauze wordt hier verder op in gegaan.

In de pauze is er muziek van het duo Ray & Marcel.

Waterstof is prima inzetbaar voor verwarming als er een deel (55%) bestaande gassen (LNG) wordt bijgemengd. Voor de opwekking van waterstof is wel veel energie nodig noemt Bos. De primaire inzet van waterstof is voor mobiele toepassingen beaamd Bos. Waterstof moet worden opgeslagen zegt Van der Schoot. Waterstof alleen lost niet het energieprobleem op benadrukt Machiel. Hij noemt gedragsverandering bij de burger als een bijdrage in de goede richting. Hij noemt als voorbeeld het leven van mensen op de Kanaaleilanden waar de bewoners afhankelijk zijn van het getij, terug naar de natuur dus. Dan spitst de discussie zich toe op wat het de burgers in de portemonnee gaat kosten. Van der Schoot geeft aan dat de burgerij voor 130 miljoen opgelicht is door de gemeente. Door de verkoop van het gemeentelijke energiebedrijf Nuon, wat weer doorverkocht is aan Vattenfallt. Een Zweeds bedrijf, wat de kosten moet terugverdienen door o.a. hogere energietarieven te hanteren. Faasse is het eens en bepleit dat de energievoorziening een nutsvoorziening zou moeten zijn, die niet geprivatiseerd dient te worden. Vanuit de politiek reageert André de Jeu van Nieuw Elan op deze kwestie. Dan komen particuliere initiatieven aan bod, zoals de VVE. Hij benadrukt dat de deelnemers aan een dergelijk initiatief het onderling wel eens moeten zijn omdat als er iemand dwarsligt je direct op achterstand staat! Hij ziet wel ruimte voor ontwikkeling. Verduurzamen van panden heeft zeker voordelen, want de verkoopprijs van het pand gaat omhoog. Faasse noemt het voorbeeld van iemand die pertinent geen zonnepanelen op zijn dak wil. Dat frustreert de lucrativiteit. Aan het einde van de show stelt Ina de vraag aan alle gasten of ze nog wat willen toevoegen aan de discussie wat nog niet aan bod is geweest. De onderwerpen die worden genoemd zijn een voortouw voor de gemeente op deze onderwerpen, want de problematiek en bijbehorende oplossingen zijn niet door de individuele burger op te hoesten. Dat moet op een overkoepelend niveau worden opgelost en behandeld. Van der Schoot wijst zeker niet de individuele verantwoordelijkheid van de burgers af. Nadenken over duurzaamheid mag best. Faasse benadrukt dat het vooral een kwestie is van samen doen. Met realistische economische randvoorwaarden, daar ligt wel degelijk nog ruimte voor ontwikkeling. En die ontwikkelingen zijn niet alleen nodig voor onze generatie, maar ook voor toekomstige generaties, aldus Faasse. Bos is hoopvol gestemd hoe de toekomstige energievoorziening er uit komt te zien. Op een termijn van 10- 15 jaar ziet hij technologische oplossingen voor de opwekking van energie. Hij bepleit het gebruik van waterstof, daar waar mogelijk en kernfusie, die ontwikkelingen staan zeker niet stil zegt hij.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s