Verslag De Alphense Talkshow over het Openbaar Vervoer in Alphen aan den Rijn en omstreken | 3 november 2018

Afgelopen zaterdag, 3 november, vond er weer een De Alphense Talkshow plaats, het onderwerp (Openbaar Vervoer in Alphen aan den Rijn en omstreken) leverde een boeiende, levendige en discussie op. De presentatie deze middag was in de vertrouwde handen van Gerrit Willems en Ben Prins. De livemuziek werd verzorgd door een jong Alphens talent: Kellie van Eendenburg, van de Nieuwe Muziekschool Alphen (NMSA), ze zingt en begeleidt zichzelf daarbij op gitaar en piano. In de foyer van Parkvilla, kwamen zo’n 30 belangstellenden luisteren en debatteren deze middag.

De 4 gasten aan tafel zijn: Marjanne Orbons-Meijering, oud voorzitter Alphens Platform Gehandicaptenbeleid en ervaringsdeskundige met o.a. speciaal (taxi)-vervoer; Wilke Ruiter van reizigersvereniging Rover in de regio Leiden – Alphen aan den Rijn; Berend Potjer, Statenlid Groen Links, met Openbaar Vervoer (OV) in zijn portefeuille en Arno van Kempen, wethouder in Teylingen en portefeuillehouder (bestuurder) verkeer en vervoer in de regio Holland Rijnland (waaronder Alphen aan den Rijn ook valt).

Na een korte inleiding door Gerrit Willems waarin hij aangeeft waarom de OV vervoerdersorganisaties in de regio, (NS en Arriva) aan tafel ontbraken, terwijl ze wel nadrukkelijk waren uitgenodigd startte de discussie. Uit de afwezigheid van deze 2 organisaties blijkt wel dat het deze organisaties niet primair gaat om het gesprek aan te gaan met de Alphense burgers (hun klanten), maar zich vooral richten op hun relatie met gemeente en provincie. Willems doet tegelijkertijd een oproep aan tafelgasten Potjer en van Kempen om in hun rol als bestuurder toch vooral ook aandacht te besteden aan de relatie vervoerder – reiziger (klant) en dat het toch niet het hoofddoel van deze organisaties is om de overheid te bevredigen, maar toch vooral hun klanten tevreden te houden en tegemoet te komen.

 

De eerste vraag die gesteld wordt, wat is de verantwoordelijkheid van de provincie en gemeente bij het OV in de regio? Van Kempen antwoordt: ‘Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van 14 gemeenten, die verantwoordelijk is voor economie, verkeer en vervoer, waaronder het OV. In zijn rol als bestuurder zit hij dan ook regelmatig met bestuurders van gemeenten en de provincie aan tafel, o.a. ook met de Alphense wethouder Kees van Velzen.’ Wat is de rol van de reiziger in het OV behalve zijnde die van klant? Ruiter van Rover antwoordt: ‘Rover is primair een reizigersbelangenorganisatie, hij benadrukt dat het toch vooral geen milieu of Zuid Hollands landschapsorganisatie is. Ook zijn wij geen anti-asfalt lobby benadrukt Ruiter. Orbons geeft een paar schrijnende voorbeelden aan waar het knelt in het OV. Vooral in het busvervoer ervaart zij als minder valide klant problemen. Chauffeurs die niet van hun plaats komen bij het inrijden van de rolstoel in de bus, de inrijdplank die niet uitschuift voor het inrijden van een rolstoel, haltes die problemen opleveren bij het inrijden tot buschauffeurs die prompt de halte voorbij rijden als ze een rolstoeler bij een halte zien staan. Potjer geeft aan dat er te veel ‘lege’ bussen rijden, vooral in de daluren moet het vervoer met trein en bus aantrekkelijker worden gemaakt. Het wegsnijden van buslijnen en treindiensten is geen oplossing. Het spoor in de omgeving van Alphen (enkel spoor) heeft een capaciteitsprobleem. Er wordt gepleit voor uitbreiding van de capaciteit…. is daar infrastructureel nog ruimte voor? Ruimte voor extra busbanen is zeker mogelijk zegt van Kempen. En er dient breder gekeken te worden, ook werkgevers zouden betrokken moeten zijn om werknemers meer buiten de spits te laten reizen, wanneer dat kan? Hij pleit dan ook voor extra busbanen, die uitsluitend voor de bus gereserveerd zijn, voor een snel en efficiënt OV. Ook blijkt een hogere frequentie in de dienstregeling veel extra passagiers te trekken. Ruiter van Rover zegt dat meer asfalt aanleggen voor autoverkeer echt geen structurele oplossing is. De vergrote capaciteit van de weg trekt weer meer autogebruik aan waarna je na 2 jaar weer een probleem hebt. Het vergroten van de capaciteit van het OV is een meer structurele oplossing. Zodat het asfalt echt gebruik kan worden voor het vervoer wat daar echt van afhankelijk is (vrachtvervoer).

Ruiter die de lokale verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen bestudeerd heeft zegt dat in het programma van Nieuw Elan de keus voor asfalt nogal benadrukt wordt. Vanuit de zaal reageert Nieuw Elan raadslid Evon Zevenbergen. ‘Op sommige punten ontkom je niet aan meer asfalt.’ Maar hij zegt daarbij dat Nieuw Elan pleit voor uitbreiding van de capaciteit van het spoor tussen Leiden en Utrecht en aansluiting van Alphen op een nachtnet. Bovendien wil hij het fietsen in de gemeente stimuleren. Over fietsen gesproken, vanuit de zaal komt de reactie dat het autovervoer en het OV aan haar grenzen van de maximale capaciteit zitten. De enige oplossing voor ritten < 10 km is overstappen op de (elektrische) fiets. Alternatief openbaar vervoer in Alphen aan den Rijn is er verder in de vorm van de TOM-mobiel en ANWB Automaatje, die weldegelijk in een lokale behoefte voorzien.

Na de pauze wordt er vanuit de zaal gepleit voor beter gehandicapten vervoer. Weer wordt een schrijnend voorbeeld aangehaald. Er wordt vanuit eigen ervaring gezegd dat het vervoer in de helft van de gevallen niet goed geregeld is. Een alternatief voor de OV-bus is de Regiotax, maar Orbons zegt dat daar in de afgelopen 15 jaar weinig structureels is verbeterd. De eerder genoemde vervoersalternatieven in Alphen vormen ook geen oplossing voor rolstoelers zegt ze. Het indienen van klachten bij de vervoerder staat nogal onder druk omdat mensen bang zijn dat ze wanneer ze een klacht indienen, ze helemaal niet meer geholpen gaan worden. Van Kempen geeft aan dat bij de onderhandelingen over de nieuwe OV concessies er in november een onderzoek start waarbij ook het doelgroepen vervoer nadrukkelijk wordt bekeken. Hij benadrukt dat klachten beter geregistreerd gaan worden in de toekomst. ‘Dergelijke en nog gekkere problemen die hij heeft gehoord moeten de wereld uit, daar zet ik me voor in.’ Hij doet een handreiking aan Orbons om daarbij mee te denken.

Een andere reactie uit de zaal gaat over het onlangs ingetrokken besluit om de daltarieven van R-Net (buslijn 470) met een fiks bedrag te verhogen. Daar is 2 jaar verzet tegen gepleegd. Er zijn zelfs mensen die hun baan op Schiphol wilden opzeggen, wanneer die tariefstijging door zou gaan. Een oplossing voor betere busverbindingen zou het aanleggen van betere opstapplaatsen van de bussen zijn, waarbij mensen overstappen van de auto of fiets op de bus.

Tenslotte geeft Ruiter aan dat ze weldegelijk invloed uitoefenen en zo o.a. gerealiseerd hebben, dat het busstation in Leiden aan de ‘goede’ kant van het spoor / station gerealiseerd is. Er moet meer aandacht besteedt worden aan het busvervoer, zeker omdat de bus een slecht imago heeft, de trein is sexy, de bus zeker niet. Rover is zeker ook een belangenorganisatie voor de minder validen zegt Ruiter. De kosten voor de spoorverdubbeling tussen Utrecht en Leiden kosten zo’n 250 mihoen Euro, maar daar pleit Rover zeker ook voor. Er moet naast het investeren in meer asfalt ook worden geïnvesteerd in beter trein en busvervoer! Hij komt met cijfers die dit moeten onderbouwen. Zo ligt er 16.000 km asfalt en slechts 500 km spoor in de regio. De capaciteit van het spoor moet verder worden uitgebreid.

Willems sluit de show en bedankt de aanwezigen voor de boeiende, levendige discussie, die alle aanleiding vormt om nog even na te praten onder het genot van een drankje.

De volgende De Alphense Talkshow is zaterdag 1 december. Het onderwerp is nog niet bekend, maar wordt nog aangekondigd in de media en op de bekende kanalen van De Alphense Talkshow.

Fotografie: Alexander Kastelijn

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s