Verslag De Alphense Talkshow | 01-09-2018

Heeft Kunst & Cultuur een toekomst in Alphen aan den Rijn? 

De Alphense Talkshow trapt het nieuwe seizoen 2018/2019 af.

Afgelopen zaterdag organiseerde De Alphense Talkshow het eerste debat van het nieuwe seizoen op hun nieuwe thuislocatie, de foyer van Parkvilla in Park Rijnstroom te Alphen aan den Rijn. Het thema was: Heeft kunst en cultuur een toekomst in Alphen aan den Rijn? Met een opkomst van ongeveer 30 belangstellenden was de zaal goed gevuld.

De presentatoren Ina de Jong en Gerrit Willems gingen het gesprek aan met: Monica Leuring – directeur Parkvilla; Jan van Rijn – fotograaf en oud-voorzitter Sta-Art; Machiel van der Schoot – ondernemer en betrokken bij verschillende cultuuractiviteiten in de gemeente; Arne Maletzky – betrokken bij Productiehuis Alphen (PA), acteur en docent.

De Atlas voor Gemeenten bracht in mei een rapport uit waarin het kunst en cultuuraanbod in de 50 grootste gemeenten met elkaar werden vergeleken. Alphen eindigde op een 47ste plaats.

De discussie begint met de vraag of de Alphenaar wel behoefte heeft aan kunst en cultuur? Leuring antwoordt “Alphenaren zijn wat dit betreft niet anders dan Amsterdammers” Volgens van der Schoot is er een verschuiving door de consument van traditionele cultuur naar ‘nieuwe’ cultuurvormen. Denk daarbij aan de mooie festivals in de gemeente. Hoe valt het gebrek aan cultuurbeleving bij de consument te verklaren? Leuring vindt dat het mede ligt aan de in het basisonderwijs gestelde prioriteiten. Er zou weer vernieuwde en verzwaarde aandacht moeten komen voor kwalitatieve cultuureducatie. De jeugd zou minder creatief zijn geworden met de opkomst van tv, internet en spelcomputers de afgelopen jaren. Er is sprake van een vermaak/animatiecultuur. Belangrijk is om de eigen creativiteit van het individu weer te bevorderen. De scholen zouden daar meer aandacht aan moeten besteden. Maar dat argument is Van der Schoot te kort door de bocht. Hij wijst op de eigen verantwoordelijkheid van het individu. “Ga zelf weer wat doen”.

Het debat gaat verder met de vraag of er voldoende cultuuraanbod is in de gemeente. In het algemeen is er zeker voldoende aanbod wordt gezamenlijk geconstateerd, we hebben een groot theater: Castellum en Parkvilla in de gemeente. Leuring geeft toe dat het bezoek aan het theater in Parkvilla nog wel wat beter kan. Jan van Rijn bepleit meer en intensievere samenwerking tussen kunstorganisaties. Maletzky zegt dat stichting PA streeft naar het ontwikkelen van professionele voorstellingen en dat het animo onder de jeugd voor deelname aan producties groot is.

Een volgende vraag is wat mist Alphen aan den Rijn in het cultuuraanbod? Hoe is het geld verdeeld? Machiel van der Schoot houdt een pleidooi om de beschikbare gelden anders te verdelen. Niet de hoofdmoot van het budget automatisch naar het theater Castellum. Het culturele landschap verandert, de jeugd gaat niet (meer) naar het theater maar bezoekt in plaats daarvan festivals. Het is belangrijk om ook de aandacht voor vernieuwende cultuurinitiatieven en (theater)producties niet uit het oog te verliezen, want daar komt vaak de vernieuwing vandaan wat van maatschappelijk belangrijk is. Maletzky noemt in dit kader de podiumvoorstelling Grim, een combinatie van sprookjes met hiphop, waar de energie van het podium af spat. Het cultuuraanbod voor jongeren is voldoende. Zo was er gelijktijdig met DAT een festival in Alphen: Hendricks Fest. Een ander lokaal initiatief dat ter sprake komt is het Cultuur Palet. Een expositie van gerenommeerde kunstenaars in het voormalig pand van de V&D, die een succes was.

Vanuit de zaal klinkt het pleidooi van Ad Faase, die aangeeft dat Alphen een groene gemeente met lef wil zijn met een sterke, circulaire economie. Hij vindt het belangrijk om hier kunst en cultuur bij te betrekken. Hij pleit voor een platform voor jongeren (op straat) om te kunnen experimenteren. Ook wordt aan het einde van de show de aandacht voor beeldende kunst aangehaald. Zo was er destijds de kunstroute door de gemeente, waarbij beeldende kunst centraal stond.

Het gemeentebestuur dient nadrukkelijk een integrale cultuurvisie te ontwikkelen. Dat is koren op de molen van raadslid René Driessen. Het slotakkoord is aan hem. Driessen heeft tijdens de recente coalitiehandelingen aangedrongen op een nieuwe visie op cultuur. Hij zegt dat het belangrijk is om af te vragen wat het belang is van cultuur is in onze gemeente. Er moet juist niet geschrapt worden in de cultuuragenda, er moet wat hem betreft extra geld bij! Meer geld naar cultuur dus, dat geeft een boost voor de hele stad. En levert bovendien nog eens extra geld op. Hij geeft tenslotte aan dat de wethouder erg benaderbaar is en doet een handreiking aan cultuurorganisaties om met hem in gesprek te gaan en hem, Leo Maat proactief te benaderen.

Gerrit Willems sluit de show af met de conclusie dat er daar waar aan tafel een pleidooi voor gehouden is, een integrale cultuurvisie voor de gemeente Alphen aan den Rijn, die er wel zal komen. Machiel van der Schoot herhaalt als laatste een quote van René Driessen ‘Meer muziek in de politiek’. Daar was iedereen het van harte mee eens!

De muziek werd verzorgd door pianist Bert Suttorp.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s