Verslag De Alphense Talkshow van zaterdag 3 maart 2018

Alphense partijen spreken zich uit over de kernen! 

Café Alphens was zaterdag 3 maart tjokvol met ruim 75 bezoekers. De Alphense Talkshow presenteert alle 11 partijen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. In 3 blokken komen ze aan het woord.

Blok 1 met Kees van Velsen (CDA), Hans van Kuijk (SGP), Wil Verschuur (Beter Alphen) en René Driesen (GroenLinks)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Blok 2 met Harre van der Nat (SP), Inge Prins (D66) en Henk Goes (PvdA)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Blok 3 Ank de Groot (RijnGouweLokaal), André de Jeu (Nieuw Elan), Maurice Piëtte (VVD) en Michel du Chatinier (CU)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na een korte pitch van 1 minuut over het onderwerp: wat doen de verschillende partijen voor de kernen, wordt de gasten aan tafel een aantal dilemma’s voorgelegd. Waarop men kort reageert met eens of oneens. Daarna reageren de kandidaten op de stellingen, waarbij er nuanceringen kunnen worden aangebracht.

De belangrijkste elementen van de verschillende partijen uit de pitches uitgedrukt in een aantal steekwoorden zijn: 

CDA: samenleven | goede voorzieningen | ruimte voor buurthuizen | veiligheid

SGP: veiligheid | sociale cohesie | goed woningaanbod

Beter Alphen: te grote afstand tussen kernen en Alphen aan den Rijn

Groen Links: eenheid in verscheidenheid | behoud van monumenten | verkeersluwe centra | geld voor evenementen

SP: af van de stroperigheid bij projecten | betaalbare woningen | wijkloket

D66: benadrukt de verschillen van en tussen de kernen | sterke positie dorpsraden

PvdA: vitaliteit behouden | verhuiscoach | dorpshuizen ondersteunen | verkeersknelpunten oplossen

RGL: alle inwoners staan centraal | specifieke verkeersproblemen oplossen

Nieuw Elan: lokale democratie versterken | bottom – up benadering van aanpak van problemen | wijkbudgetten

VVD: levendige gemeenschappen | extra woningbouw | geschiedenis behouden

CU: De Christen Unie is voor luisteren, samenvatten, doorvragen | aandacht voor dorpsraden

Na de pitches van de kandidaten worden de tafelgasten vier dilemma’s voorgelegd. Waarna de nuance in de stellingen wordt gezocht door de kandidaten. De verschillende stellingen waarop wordt gereageerd zijn:

  1. Elke kern heeft het recht op zelfbeschikking met budget voor de dorpsraad om de saamhorigheid en sociale kracht in de kern te bevorderen.
  2. Voor de leden van de dorpsraad dienen lokale verkiezingen te worden gehouden.
  3. De verkeersproblematiek moet bijna overal de hoogste prioriteit hebben.
  4. Om de voorzieningen op peil te kunnen houden moeten de kernen kunnen groeien. Daarvoor is extra woningbouw noodzakelijk.

Het volgende valt op:

De SGP bijt het spits af. In sommige kernen heeft de verkeersproblematiek niet een hoge maar de hoogste prioriteit. Het CDA wil de voorzieningen in de kernen op peil houden. Volgens Groen Links bestaat de behoefte om in bepaalde kernen extra woningen bij te bouwen. Zoals in Boskoop bijvoorbeeld. Groen Links wil niet dat er in de polder wordt bijgebouwd.

Volgens D66 gelden er verschillende prioriteiten per afzonderlijke kern. Wenselijk is dat mensen in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. De PvdA benadrukt de vitaliteit van de kernen. De SP hecht belang aan de rol van de dorpsraden. De mensen staan voorop bij de SP zegt Van der Nat. Volgens D66 komt het neer op het samen doen en samen werken. Vanuit de zaal komt de reactie dat er nu er verkiezingen aankomen, de dorpen weer hernieuwd in de belangstelling staan. Volgens de PvdA is dat onterecht. De kernen genieten ook na de verkiezingen de aandacht van de PvdA. 

De VVD noemt dat de dorpsraad de ogen en oren van de kernen moet zijn. De rol van de burgerinitiatieven wordt benadrukt.. Nieuw Elan is voor het maken van de verbinding en is niet voor lokale dorpsraadverkiezingen. De dorpsraden moeten voldoende budget krijgen voor lokale initiatieven. Volgens RGL moeten we het niet meer hebben over Alphen aan den Rijn en haar kernen. Sinds 2013 zijn we een mooie fusiegemeente. Er is in de afgelopen 4 jaar al veel bereikt. Het is één gemeente Alphen aan den Rijn. De Christen Unie geeft aan dat er weldegelijk sprake is van lokale cultuurverschillen tussen de dorpen en vraagt om meer aandacht voor luisteren, samenvatten en doorvragen bij de aanpak van de problemen. Michel du Chatinier wil een beperkt budget aan de dorpsraden ter beschikking stellen.

De voortreffelijke presentatie deze middag is in handen van Ina de Jong en Gerrit Willems. Na afloop van de show wordt er uitgebreid na gesproken door de aanwezigen waarbij het duo Refined voor de muzikale omlijsting zorgt.

Redactie De Alphense Talkshow

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s