Verslag De Alphense Talkshow over wonen van zaterdag 14 oktober 2017

Verslag De Alphense Talkshow over wonen | zaterdag 14 oktober

De centrale vraag deze middag was: Wat moet er in de toekomst met de gemeente Alphen aan den Rijn en haar omliggende kernen gebeuren op het gebied van volkshuisvesting?

De Alphense Talkshow vond deze keer plaats in grandcafé De Hoek in Boskoop. De 4 gasten aan tafel waren: Syta Tjepkema, directeur serviceflat Driehoorne Alphen aan den Rijn; Siem Eikelenboom, zelfstandig ondernemer te Hazerswoude; Jacques Booij, secretaris dorpsraad Boskoop en Willem Debets van het CAS en stedebouwkundige. De presentatie deze middag was in handen van Gerrit Willems en Ben Prins.

Booij bijt het spits af en zegt “de discussie in Alphen richt zich voornamelijk op het bijbouwen van zo’n 10.000 woningen in de Gnephoek.” Daar gaan “wij als dorpsraad Boskoop niet over.” Voor wat betreft de lokale situatie in Boskoop, pleit hij bovenal voor het behouden van een vitaal dorp. En spreekt over een aantal van 800 woningen wat er bijgebouwd gaat worden in 5 jaar. Het is niet de bedoeling om van Boskoop een forenzengemeente te maken en ook hoogbouw in het dorp is ongewenst. Tjepkema richt zich specifiek tot het aanbod aan woningen voor ouderen. “Er zijn jaarlijks 30.000 woningen extra nodig in Nederland voor ouderen. Voor de Alphense situatie zijn er 550 extra woningen op jaarbasis nodig.” Debets beaamt dat er zo’n 500 extra woningen per jaar nodig zijn. (1 – 2% van het aantal inwoners van Alphen aan den Rijn / jaar). O.a. voor jongeren die in Alphen willen blijven wonen. Zowel inbreiden als uitbreiden, beide zijn nodig, maar het dient zorgvuldig te geschieden. Als voorbeeld haalt hij de wijk Kerk & Zanen aan, een project van zo’n 25 jaar. Eikelenboom gaat vooral in op de lokale situatie bij hem in zijn buurt. Daar heeft de gemeente besloten 2,5 ha. woonwijk te realiseren. Daar is hij fel op tegen en hij gaat vooral in op de onduidelijkheid en ondoorzichtigheid van het gemeentebestuur. “Partijen zijn zelfs kortzichtig bij de besluitvorming, die denken niet lang genoeg vooruit”. Hij spreekt zelfs over misleiding, in de communicatie is nergens te vinden dat het om een beschermde polder gaat.” Eikelenboom is daarom de afgelopen tijd vooral bezig geweest met actie voeren. Een belangrijk leerpunt voor de politiek is dan ook, hoe ga je met burgers om?

En zo gaat het nog een tijdje door over woningaantallen. Daarna komt de vraag aan de orde over het verschil en de variatie in woningaanbod. Voor jongeren en ouderen. Er moet goed gekeken worden naar het lokale aanbod zegt Debets. En er moet gekeken worden naar kwaliteit, uitstraling en service en voorzieningen. Aangepast op de behoefte van de bewoners. Hij geeft aan dat kwaliteit boven kwantiteit gaat als het gaat om bijbouwen.

Tjepkema benadrukt dat er naast het kijken naar aantallen er ook naar andere doelstellingen gekeken moeten worden waaraan moet worden voldaan. Zoals energieneutrale woningen in de toekomst en het verwijderen van asbest in woningen voor 2025. Is het wellicht tijd voor een versie Driehoorne 2.0 vraagt Willems aan Tjepkema? Dit in het licht van het gegeven dat Driehoorne in een andere tijd gebouwd is met andere eisen dan destijds. Na de renovaties is de houdbaarheidsduur nog 30 jaar na 2020 van het huidige Driehoorne zegt Tjepkema. En er worden al veel inpandige voorzieningen aangeboden voor de bewoners van Driehoorne, zoals pedicure, trombosedienst.

De slotvraag van DAT gaat over waar er nog het beste gebouwd zou kunnen worden in de gemeente Alphen aan den Rijn. Volgens Tjepkema kan dat het beste gebeuren bij de Gnephoek en de huidige sportvelden. Vanuit de zaal reageert men met de opmerking dat er toch voornamelijk ook in de hoogte gebouwd dient te worden. Hoogbouw dus. Volgens Booij is het belangrijk om op inbreidlocaties te bouwen en ‘verdikking in het centrum’ van Boskoop te realiseren. Ook ziet hij nog ruimte aan de Gouwe. Hij noemt ook de projecten Kalverdans en Torenpad. Debets geeft aan dat inbreiden noodzakelijk is en er onderzoek gedaan moet worden naar het bebouwen van de polder. Eikelenboom tenslotte pleit voor inbouwen i.p.v. uitbouwen. En ook belangrijk, voor voldoende groen.

De gezamenlijke conclusie tenslotte is dat er sowieso gebouwd dient te worden in de gemeente. Om bewoners te behouden en het huidige voorzieningenpeil in stand te houden. Maar het blijven lastige en ingewikkelde keuzes. De Alphense politieke partijen kunnen nu hun voordeel doen met de uitkomsten van deze DAT voor hun programma’s.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s