De laatste Alphense Talkshow – The Show Must Go On!

Zaterdag 1 juni vond de allerlaatste DAT plaats. De vrijwilligers van DAT pakken uit met een XXL show. Met 2 tafels met 4 gasten, live muziek, zoals te doen gebruikelijk en een optreden van de oude en nieuwe stadsdichter. De show duurde dan ook van 15.30 – 17.30 uur. Parkvilla was voor de laatste keer de gastheer van de show.

Op deze mooie zaterdag waren toch zo’n 25 bezoekers op de show afgekomen. Speciale gast was onze burgemeester, mevrouw Liesbeth Spies. Die eerst alle onderwerpen aanhoorde, voordat zij als laatste aan bod kwam. De opzet deze keer was iets anders dan te doen gebruikelijk. Normaal gaan de gasten met elkaar in debat. Nu werd er op onderwerp uitgevraagd. Thema van deze laatste show was: The Show Must Go On! Dat betekende in de praktijk, terugblikken en vooruit kijken. Gasten aan tafel 1 waren: Marjanne Orbons-Meijerink, Ridder Ouddijk, Elleke Suitela en Willem Hassoldt. De presentatie van de show was in handen van Gerrit Willems en Ben Prins.

Centraal stond de vraag wat er concreet en in de praktijk gebeurd is op het gebied waar de gast de vorige keer voor in de show aanwezig was. Op veel gebieden blijkt de praktijk en het vinden van oplossingen weerbarstig en valt er nog steeds een hoop te doen. De belangrijkste uitkomsten op de onderwerpen zijn:

– Gehandicapten Zorg: Er is op deelgebieden wel vooruitgang geboekt. Zo is het Thorbeckeplein nu aangepast en rolstoeltoegankelijk gemaakt. De toekomst van het sociaal domein verandert. Zo worden de 2 huidige raden (Cliënten Advies Raad en Inwoners Advies Raad) in Alphen hoogstwaarschijnlijk aan het einde van dit jaar opgeheven en zal er één nieuwe raad voor in de plaatst komen. Een raad met enkel leden die van alle onderwerpen in het sociaal domein verstand hebben. Dat lijkt een schier onmogelijke opgave. Orbons-Meijerink pleit verder voor laagdrempelige voorzieningen voor de burgers van Alphen.
– Kaja Puti: Elleke Suitela zegt: ‘Het gebouw komt er. Er komt een nieuw onderkomen voor de organisatie, dat toegankelijk wordt voor allerlei doelgroepen, het Biesterfeld terrein. Vooralsnog staat het reguliere Sama Sama festival gepland voor eind november. Wanneer het nieuwe gebouw gerealiseerd is komt er een groots extra Sama Sama festival.’
– Ontsluiting Boskoop: Ridder Ouddijk geeft aan dat er ondanks veel vergaderen nog weinig concreets ten goede is gebeurd in Boskoop. Boskoop dreigt een museum te worden. In plaats van een dynamische kern. Veel bedrijven zijn moeilijk bereikbaar. Vervoer over water is geen optie. Zou ruilverkaveling een oplossing zijn wordt gesuggereerd vanuit het publiek. Deze suggestie blijkt geen oplossingen volgens Ouddijk, die zijn bedrijf zou verkopen maar dit nog steeds niet heeft gedaan.
– Kunst en Cultuur: Willem Hassoldt (die een kleinschalige circus school runt) geeft in harde bewoordingen aan dat er eigenlijk nog maar weinig gebeurt is met de Werf. Hij moet het verhaal blijven vertellen zegt hij. Er wordt steeds naar nieuwe locaties en onderkomens gezocht, waarbij het steeds op niks uitloopt. Zijn pleidooi is een goede oefenruimte voor kunstenaars. Hij vraagt zich ondertussen af of creatieven nog een toekomst hebben hier in Alphen aan den Rijn.

Dan is het tijd voor een poëtisch intermezzo met de oude stadsdichter: Kaj Elhorst en de nieuwe stadsdichter Martijn Deuze Zohlandt. Deuze Zohlandt introduceert de limerick en neemt het voltallige gemeentebestuur onder de loep. Daarna is er pauzemuziek verzorgd door de 4 koppige band Lightless.

De 4 tafelgasten in de 2 e ronde zijn Reinder Koornstra, Lyda de Jong, Gerard Harmes en burgemeester Liebesth Spies.
– Eenzaamheid: Ouderen willen zolang mogelijk zelfstandig blijven, totdat het op een gegeven moment niet langer meer gaat. Ze pleit voor meer geschikte onderkomens voor ouderen. Met een voorziening om elkaar te kunnen ontmoeten. Willems vraagt haar of er ook een verantwoordelijkheid bij de ouderen zelf ligt? Als het aan mevrouw De Jong had gelegen was ze in het verleden al naar Bodegraven verhuist, omdat het daar beter geregeld is dan in Alphen.
– Retail in Alphen: Door de afwezigheid van Machiel van der Schoot zat Reinder Koornstra in het panel. Hij ging in detail in op de winkelstand van Alphen aan den Rijn. Hij ziet een toekomst voor zich, waarbij fysieke winkels en webshop worden gecombineerd. Maar zo betoogt hij, Alphen is geen unieke situatie. Wanneer de winkels in Alphen zich primair richten op de eigen bevolking is er een toekomst voor zowel de winkels als horeca zegt Koornstra.
– De HAP moet blijven: Omdat de situatie eigenlijk bij het oude is gebleven, de HAP is nog steeds grotendeels open is Harmes tevreden. De medicijnen moeten in de weekenden echter wel op een andere spoedpost gehaald worden. Harmes komt met nieuwe cijfers die bij verschillende tellingen geregistreerd zijn. Harme pleit op basis van deze nieuwe cijfers op het openhouden en zelfs voor het uitbreiden van de voorzieningen in Alphen. Voorzieningen dicht bij huis zijn belangrijk. Naast het openhouden van de HAP pleit hij dan ook voor het weer verstrekken van geneesmiddelen door de HAP en een uitbreiding van de poliklinische voorzieningen in het ziekenhuis.

– Reactie van burgemeester Liesbeth Spies op de verschillende deelonderwerpen: Wanneer ze goed heeft geluisterd naar de verschillende deelonderwerpen zou je depressief kunnen worden, omdat sommige onderwerpen zo hardnekkig zijn en het volgens de specialisten lijkt alsof er in de afgelopen tijd maar weinig is gebeurt. Als reactie hierop somt burgemeester Spies een aantal onderwerpen op waarop wel degelijk vooruitgang is geboekt. Ze noemt het voortgezet onderwijs, nieuwbouw, duurzaamheid en een levendig en fraai stadshart. Ook gaat ze in gesprek met Jeanette Bosgraaf over Alphen als Regenbooggemeente. Bosgraaf geeft als extra onderwerp aan wat de huidige stand van zaken is op het vlak van de voorzieningen voor die doelgroep. Tot slot bedankt de burgemeester de vrijwilligers van DAT voor de afgelopen 9 jaar waarin de show maandelijks heeft voorzien in een informatiebehoefte bij de Alphense bevolking.

Willems besluit met een samenvatting dat de praktijk weerbarstig is en besluit met dat was dan DAT! Na afloop van de show wordt er nagepraat en geproost op de toekomst onder het genot van een drankje met alle aanwezigen.

2 juni 2019 | Korsjan Punt

Gasten Talkshow zaterdag 1 juni

Een aantal gasten van de talkshow van zaterdag 1 juni zijn bekend.
Burgemeester Liesbeth Spies, Marianne Orbons-Meijerink en de stadsdichters Kaj Elhorst en Martijn Deuze Zohlandt praten mee in onze laatste show. Er volgen nog meer gasten!

Op zaterdag 1 juni a.s. is de laatste Alphense Talkshow 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Op zaterdag 1 juni a.s. is de laatste Alphense Talkshow. Het thema van de laatste show is ‘The Show Must Go On’.

In de afgelopen 9 jaar zijn er vele maatschappelijke vraagstukken besproken die op dat moment in het middelpunt van de belangstelling stonden. Ook nu spelen vaak dezelfde vraagstukken nog steeds. Wij gaan in de laatste aflevering van DAT met betrokkenen vooruit kijken naar oplossingen. Oplossingen die hard nodig zijn.
Het team van DAT vindt dat de Alphense burger goed geïnformeerd moet kunnen zijn over wat er maatschappelijk, cultureel en politiek speelt. Zonder goede informatie kan je geen oordeel vormen. Op de sociale media staan vooral meningen en gevoelens centraal. Dat wordt je niet wijzer van. De lokale pers blinkt uit in het opschrijven van waarnemingen van toeschouwers. Met onze gasten probeerde DAT vooral de achtergronden aan te geven.

In de laatste DAT komen prominenten, opiniemakers en gewone Alphenaren vertellen hoe het verder moet met Alphen. Sommige vraagstukken liggen er veel te lang, bijvoorbeeld DIFTAR, uitbreiding huizenbouw, horeca voor LBGT, bouw Kaja Puti en de ontwikkeling binnenstad.
Ook maken de nieuwe en de oude stadsdichter hun opwachting. Voor de Alphenaar is de laatste kans om in de Alphense Talkshow mee te praten.

We maken het extra gezellig met een optreden van de 4-mans band Lightless.

Komt DAT zien! Zaterdag 1 juni in de foyer van Parkvilla – Kunsteducatie, Filmhuis, Theater. We beginnen dit keer om 15.30 uur! Na afloop van de show drinken we een glas op de toekomst.

De maandelijkse Alphense Talkshow stopt!

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe maandelijkse Alphense Talkshow stopt!

Na 9 jaar hebben de vrijwilligers van de Alphense Talkshow besloten er mee te stoppen. Een te geringe publieke belangstelling in verhouding tot de inspanningen om een show te regelen ligt ten grondslag aan deze moeilijke beslissing. “Het leek soms wel of we het voornamelijk voor onszelf deden.”, zegt Gerrit Willems, sinds 2013 voorzitter.

We hebben een stevig en gedreven team dat elke maand een DAT organiseert. Steeds hebben we gezocht naar actuele onderwerpen uit de Alphense samenleving. Gelukkig konden we altijd goede gasten aan tafel krijgen. Zo konden we zaken bespreken die in de lokale media onderbelicht bleven. We konden op vele vaste gasten / bezoekers rekenen die de mogelijkheid om aan goede informatie te komen graag aangrepen. Alternatieven zijn er niet.

Het laatste jaar waren we erg blij met de gastvrijheid van Parkvilla waar we de show konden houden. Ook aan het café van het Theater Castellum waar we lange tijd terecht konden hebben we goede herinneringen. Volle bakken bij debatten over verkiezingen of over gehandicaptenbeleid. Maar ook in de wijk toen we over Kaja Puti en Molukse zaken spraken.

Op zaterdag 1 juni zal de laatste Alphense Talkshow zijn. We gaan er een extra feestelijk tintje aan geven. Hoe en wat kunt u dan zien. Houd de aankondigingen op de sociale media in de gaten. De geplande show van zaterdag 4 mei gaat niet door in verband met de ongunstige datum. Het DAT Straatmuzikanten Festival van zaterdag 31 augustus as. in Alphen aan den Rijn gaat wel door!

De Alphense Talkshow maakt het belang van het voortbestaan van MAX duidelijk

1080827_dxo.jpg

Op zaterdag 6 april 2019 werd er in De Alphense Talkshow over vertier voor jongeren tot 16 jaar en het behoud van MAX gesproken. Wat doet Alphen voor de jongeren tot 16 jaar? Wat is de toekomst van Max?

Locatie hiervoor was dit keer Grandcafé De Hoek in Boskoop.

Al snel blijkt dat met betrekking tot het voortbestaan van de Stichting MAX het financiële plaatje het grootste probleem is. De vaste lasten zijn hoger dan wat er binnenkomt van bar opbrengst en activiteiten. Na het alcoholverbod tot 18 jaar van de landelijke overheid geeft de jeugd minder geld uit en zoekt men het bij elkaar thuis waar wel gedronken kan worden.

Aanwezig zijn de tafelgasten Sander de Nie (voorzitter stichting MAX), Jan Boer (coördinator van het Jongerencentrum The Cube in Boskoop) en de raadsleden Evon Zevenbergen (Nieuw Elan) en Johan Wijnhorst (CDA). Zij zijn in discussie met de presentatoren Ben Prins en Gerrit Willems.

De uitstekende livemuziek werd verzorgd door Lars Bon (piano), Frederique Withagen (zang) en Rens Nagtegaal (Cajon). Zij zijn leden van de band Fierce ‘n’Fire en leerlingen van de NMSA.

Totdat er meer duidelijkheid is over de nieuwbouw van het Ashram College op de plek van MAX aan de Olympiaweg, kan MAX op daar blijven in een anti-kraak constructie. Zo is er afgesproken dat er geen huur betaald hoeft te worden, maar wel gas, water en elektra, zodat er meer geld over blijft voor activiteiten. Sander de Nie is gematigd positief: “Het is natuurlijk nog geen structurele oplossing. Daarnaast is de vraag of we wel moeten willen blijven zitten op die plek, maar dan meer vanwege de staat van het gebouw”.

De politiek wordt aangeraden om te onderzoeken wat er in de toekomst mogelijk is. Sander geeft aan dat het organiseren van activiteiten in buurthuizen geen oplossing is. Deze gebouwen zijn daarvoor totaal niet geschikt. De geluidsisolatie is volstrekt onvoldoende.

CDA vindt het belangrijk dat beheer van de panden weggehaald wordt als taak voor de Stichting MAX en hun vrijwilligers, zodat er weer meer ruimte komt voor het organiseren van de activiteiten. Deze hoeven niet onder de naam van stichting MAX georganiseerd te worden. De andere aanwezigen en de zaal vindt dat het opheffen van MAX totaal niet aan de orde is. MAX vangt met hun activiteiten de jongeren op die anders wellicht afglijden naar zuipketen en hangplekken wat maatschappelijk zeer ongewenst is. Een alternatief voor de vrijwilligers van MAX en the Cube is stukken duurder voor de gemeente.

Nieuw Elan vindt MAX en jongeren zeker belangrijk en benoemt ook als losstaande activiteit de Game Arena aan de Raadhuisstraat, waar de Economic Development Board Alphen aan den Rijn namens de gemeente ongeveer € 100.000 in heeft gestoken, een veelvoud van wat MAX kost.

Het was een levendige Alphense Talkshow waarin veel inzichten over de situatie van jongeren tot 16 jaar ter tafel kwam en waarbij het belang van MAX en the Cube voor Alphen aan den Rijn en Boskoop duidelijk naar voren kwam. Als MAX ophoudt te bestaan, wordt de baby met het badwater weggegooid.

Verslag: Karen Langerak

Kom je meepraten, op zaterdag 6 april in Boskoop, over het behoud van MAX.

Kom je meepraten op zaterdag 6 april 2019 bij de De Alphense Talkshow over het behoud van MAX.
Betrokkenen bij Tienercentrum Max hebben afgelopen donderdag burgemeester en wethouders een petitie aangeboden. Stichting MAX mag hun huidige pand aan de Olympiaweg ook na de zomer blijven gebruiken, als antikraak, tot het gebouw gesloopt moet worden. En wat gebeurt er daarna? Wat is de toekomst van Max?

De tafelgasten zijn

Sander de Nie – Stichting Max
Jan Boer – Jongerencentrum the Cube in Boskoop
Raadslid Evon Zevenbergen – Nieuw Elan
Johan Wijnhorst – CDA

De presentatie is in handen van Gerrit Willems en Ben Prins.

De livemuziek wordt verzorgd door Lars Bon (piano), Frederique Withagen (zang) en Rens Nagtegaal (Cajon). Zij zijn leden van de band Fierce ‘n’ Fire en leerlingen van de Nieuwe Muziekschool Alphen.

Let op: De Alphense Talkshow wordt zaterdag 6 April gehouden in Grandcafé De Hoek in Boskoop.

De inloop is vanaf 15.30 uur. De talkshow wordt gehouden van 16.00 – 17.15 uur. De toegang tot DAT is helemaal gratis. Na afloop van de show is er uitgebreid de gelegenheid tot napraten met een drankje.